autosklo beroun


Autosklo-Pojistná událost

Jak postupovat při řešení pojistné události?

V rámci smluvního vztahu s pojišťovnami zajišťujeme bezplatnou výměnu / opravu autoskel z povinného ručení, havarijního pojištění a připojištění. Vše je zajištěno v podobě kompletní služby z naší strany. Celá pojistná událost probíhá v součinnosti s postupy jednotlivých pojišťoven, kde je garance bezproblémové likvidace. Stačí zavolat na některé z našich
telefonních čísel.

Pokud jste u nás již sklo měnili, budete již zavedení v systému a všeohledně vyřízení pojistné události bude jednodušší.  Především v případě  zajištění správného typu skla, potřebných dokladů atd. Vše je tedy možné řešit telefonicky, aniž by byla nutnost vozidlo přistavit na prohlídku pro identifikaci typu skla, nebo opět předkládat již doložené stále platné dokumenty.

A co je tedy zapotřebí? V podstatě nic, než základní dokumentaci, viz níže. Protože většina motoristů ani netuší za jakých podmínek má uzavřené pojištění, doporučujeme vzít si sebou pojistnou smlouvu. Po prostudování umíme nastavit optimální podmínky.

Není vybrán žádný motiv nebo téma bylo smazáno

Dokumenty potřebné k nahlášení pojistné události z doplňkového připojištění skla nebo havarijního pojištění:

  • velký technický průkaz
  • řidičský průkaz
  • pojistná smlouva
  • leasingová smlouva, případně plná moc od firmy k vyřizení pojistné události, firemní razítko

Dokumenty potřebné k nahlášení pojistné události z povinného ručení (tedy případ, kdy vám škodu způsobilo jiné vozidlo)

Upozorňujeme,že v tomto případě, řešení pojistné události, hradí zákazník celou částku za výměnu skla ihned po opravě a dále si uplatňuje plnění u příslušné pojišťovny sám. Jinak samozřejmě veškerou fotodokumentaci a potřebné náležitosti vyřídíme jako v případě události z doplňkového připojištění.

 • Poškozený:
  • velký technický průkaz
  • řidičský průkaz
  • leasingovou smlouvu, případně plnou moc od firmy k vyřizení pojistné události, firemní razítko
  • záznam o dopravní nehodě
 • Viník:
  • velký technický průkaz
  • řidičský průkaz
  • pojistnou smlouvu, resp. tzv. zelenou kartu
  • doklad o zaplacení povinného ručení
  • leasingovou smlouvu, případně plnou moc od firmy k vyřizení pojistné události, firemní razítko
  • záznam o dopravní nehodě